القواعد االاصولیة والفقهیة علی مذهب الامامیة
56 بازدید
ناشر: مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
نقش: نویسنده
شابک: 964-79944-37-0
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 3
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : عربی
جلد اول کتاب یاد شد حاوی قواعد اصولی و دو جلد دیگر حاوی قواعد فقهی می باشد. ویژگی این کتاب این است که در ذیل هر قاعده تطبیقات آن بر اساس کتب فقهی درج شده است. این کتاب توسط هیاتی تحت اشراف آیة الله تسخیری و عضویت آقایان حجج اسلام سید جعفر حسینی رحمه الله، شیخ حسن جواهری، سید نور الدین جزائری، شیخ علی عندلیب و شیخ علی رضا اسلامیان، َشیخ محمد مهدی نجف واین بنده حقیر مرتضی ترابی تالیف شده است. این اثر در اصل جهت عرضه به مجمع فقه اسلامی جده که از موسسات وابسته به کنفرانس اسلامی است تالیف گردید و سپس توسط مجمع جهانی تقریب منتشر شد.