دراسة نقدیة لمقال
54 بازدید
محل نشر: فقه اهل البیت (عربی) سال 1431 شماره 59 و 60
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در پاسخ به مقاله منتشره در مجله الاجتهاد و التجدید از آیة الله صانعی نگارش یافته و سعی شده است با ادله محکم نظریه ارث کافر از مسلمان که توسط ایشان مطرح شده رد شود.