نگاهی به تاریخ ترجمه قرآن کریم به ترکی استانبولی
53 بازدید
محل نشر: ترجمان وحى » بهار و تابستان 1381 - شماره 11 »(14 صفحه - از 84 تا 97)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی