مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مرتضی
نام خانوادگی:ترابی
پست الکترونیک:turabi_110@hotmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم قرآنی

زندگی نامه

اینجانب مرتضی ترابی از شهرستان ماکو از توابع آذربایجان غربی هستم به علت مهاجرت پدران به ترکیه در ترکیه متولد شدم. سپس به همراه پدر و مادر به شهر نجف اشرف مهاجرت نمودیم و تحصیل علوم دینی را در دوران نوجوانی در نجف اشرف آغاز نمودم و بین سالهای 1352 الی 1355 به تحصیل مقدمات تا لمعه مشغول بودم سپس وارد حوزه علمیه قم شدم و از سال 1355 تاکنون در حوزه علمیه قم به تحصیل و بحث و همچنین کارهای فرهنگی اشتغال دارم. در تحصیل ادبیات از محضر مدرس افغانی و برخی اساتید دیگر و در لمعه از محضر آقای شیخ مرتضی طبرسی و حاج آقای وجدانی فخر و در رسائل و مکاسب از محضر اساتید محترم دوزدوزانی، سید علی محقق، ستوده و در کفایه از محضر آیت الله صانعی و گرامی بهره بردم. در فلسفه و عرفان از محضر اساتید چون سید مصطفی محقق و استاد انصاری شیرازی و آیت الله حسن زاده آملی استفاده کردم. و در درس خارج فقه و اصول از محضر آیات عظام تبریزی (ره)، وحید خراسانی مد ظله، بهجت، زنجانی، آیت الله هاشمی شاهرودی و سبحانی استفاده کردم. لمعه، اصول فقه مظفر، رسائل و مکاسب شیخ انصاری رحمه الله را تدریس نموده ام. تالیفاتی در زمینه های فقهی در موضوعات مستحدثه به زبان عربی و همچنین در زمینه های مربوط به قرآن کریم به فارسی و همچنین ترجمه برخی کتب به ترکی استانبولی داشتم.